Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναμόρφωση του πλαισίου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επέφερε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, δημιούργησε αυξημένες απαιτήσεις συμμόρφωσης για τους εντολείς μας. Συμβάλλουμε ενεργά στις σχετικές διαδικασίες. Ειδικότερα:

  • Συντάσσουμε ή επικαιροποιούμε τους σχετικούς όρους χρήσης στους ιστότοπους και τα εταιρικά έγγραφα και συμφωνίες.
  • Συνάσσουμε τις κατάλληλες φόρμες συναίνεσης και ενημέρωσης όπου απαιτούνται.
  • Διενεργούμε (audit) έλεγχο συμμόρφωσης και διαμορφώνουμε το σχετικό αρχείο δεδομένων ή την μελέτη αντίκτυπου σε συνεργασία με τους δικούς μας εξειδικευμένους συνεργάτες σε θέματα τεχνολογίας.
  • Εκπαιδεύουμε το προσωπικό σας για την ορθή διαχείριση των διαφόρων κατηγοριών δεδομένων.
  • Παρέχουμε γνωμοδοτήσεις σχετικά με την νομιμότητα συγκεκριμένων πρακτικών και αξιολογούμε το ρίσκο.
  • Εκπροσωπούμε τους εντολείς μας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα.

Για να προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στους χρήστες μας, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies. Μάθε περισσότερα
Αποδοχή Απόρριψη