Δημόσιο Δίκαιο

Η πολυετής ενασχόλησή μας με το δημόσιο δίκαιο και η εκπροσώπηση φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων αλλά και φορέων του δημοσίου ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και αρχών, μας επιτρέπει να καλύπτουμε με αποτελεσματικότητα όλο το φάσμα των διαφορών που γεννώνται στο πλαίσιο του δημοσίου, διοικητικού και συνταγματικού δικαίου, του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ενέργειας. Ενδεικτικώς:

  • Δημόσιες Συμβάσεις: Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον όλων των αρμόδιων δικαστηρίων.
  • Περιβαλλοντικό και Πολεοδομικό Δίκαιο: Παρέχουμε νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση σε υποθέσεις χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς και σε διαφορές που ανακύπτουν από παραβάσεις χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων, αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, οικοδομικές άδειες και αυθαίρετες κατασκευές.
  • Δίκαιο της Ενέργειας: Παρέχουμε νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση σε υποθέσεις ενεργειακού δικαίου καλύπτοντας και τις εκφάνσεις του που άπτονται του ιδιωτικού δικαίου.
  • Φορολογικό Δίκαιο: Παρέχουμε νομικές συμβουλές σε θέματα φορολογικού δικαίου και εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον των φορολογικών αρχών και των δικαστηρίων.
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα: Παρέχουμε νομική εκπροσώπηση και γνωμοδοτούμε σε υποθέσεις που άπτονται της προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως σε θέματα προσφυγικού και μεταναστευτικού δικαίου και εν γένει θέματα προστασίας μειονοτήτων.
  • Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων: Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν όλων των ειδών τις υπηρεσιακές μεταβολές (αποσπάσεις/μεταθέσεις/θέση σε διαθεσιμότητα κλπ), μισθολογικές και πάσης φύσεως οικονομικές απαιτήσεις των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και διαφορές που προκύπτουν από πειθαρχικές διαδικασίες ενώπιον της διοίκησης και των αρμόδιων δικαστηρίων.
  • Εκλογικές Διαφορές: Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σχετικά με ζητήματα που προκύπτουν από εκλογικές αναμετρήσεις μεταξύ υποψηφίων/εκλεγμένων βουλευτών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Κοινοβουλίου εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και όλων των αρμόδιων δικαστηρίων.

Για να προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στους χρήστες μας, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies. Μάθε περισσότερα
Αποδοχή Απόρριψη