Δίκαιο Επιχειρήσεων

Σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο παρέχει πρωτόγνωρες και ποικίλες δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί αυξημένα επίπεδα συμμόρφωσης, βοηθάμε τους εντολείς μας να λάβουν τις βέλτιστες αποφάσεις και να αντιμερωπίζουν τους νόμους, μέσα από τη δική μας οπτική, ως εργαλείο στρατηγικής. Ενδεικτικά:

  • Συμβουλεύουμε σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, συμμετέχοντας στην αντιμετώπιση των καθημερινών απαιτήσεων και συντάσσοντας τα σχετικά έγγραφα.
  • Ασχολούμαστε με την ίδρυση εταιρειών και με τους εταιρικούς μετασχηματισμούς (κοινοπραξίες, συγχωνεύεις, εξαγορές), συμμετέχοντας στις διαπραγματεύσεις και συντάσσοντας τις σχετικά νομικά κείμενα.
  • Διαμορφώνουμε εμπορικές συμφωνίες, κατανοώντας τα διαπραγματευτικά διλλήματα των εντολέων μας. Διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία σε συμφωνίες διανομής, αντιπροσωπείας, παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας, παροχής υπηρεσιών εστίασης, μισθώσεων, συμβάσεων ξενίας κα ξενοδοχειακών συμβάσεων. Επιλύουμε ζητήματα ανώμαλης εξέλιξης συνεργασιών των εντολέων μας, με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του κόστους και την αποφυγή μακροχρόνιων δικαστικών αγώνων.
  • Συμβουλεύουμε τους εντολείς μας σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού με βάση τις επιταγές του εργατικού δικαίου.
  • Φροντίζουμε για τη διασφάλιση του διανοητικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων, μέσω της κατοχύρωσης και δικαστικής προστασίας των σημάτων τους, της σύνταξης των σχετικών συμφωνιών και της διαμόρφωσης συνολικής στρατηγικής σε θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού.
  • Συμβουλεύουμε τους εντολείς μας σε θέματα προστασίας καταναλωτή, συμμόρφωσης των προϊόντων τους με τη νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές και αποφυγής αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Για να προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στους χρήστες μας, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies. Μάθε περισσότερα
Αποδοχή Απόρριψη