Αστικό Δίκαιο - Τραπεζικές Συναλλαγές

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν ζητήματα που άπτονται του αστικού δικαίου και αυτών που σχετίζονται με τις τραπεζικές συναλλαγές. Ενδεικτικά:

  • Παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη για θέματα αγοράς και πώλησης ακινήτων.
  • Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως διαδικασίες και ένδικα μέσα σχετιζόμενα με το κτηματολόγιο.
  • Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα κληρονομικού δικαίου και εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον των δικαστηρίων.
  • Παρέχουμε στρατηγικές νομικές συμβουλές σε σχέση με θέματα δανειακών συμβάσεων και άλλων τραπεζικών προϊόντων.
  • Χειριζόμαστε θέματα είσπραξης και ρύθμισης οφειλών και αναγκαστικής εκτέλεσης σε περιουσιακά στοιχεία.

Για να προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στους χρήστες μας, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies. Μάθε περισσότερα
Αποδοχή Απόρριψη