Υπηρεσίες

Η πολυετής ενασχόλησή μας με το δημόσιο δίκαιο και η εκπροσώπηση φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων αλλά και φορέων του δημοσίου ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και αρχών, μας επιτρέπει να καλύπτουμε με αποτελεσματικότητα όλο το φάσμα των διαφορών που γεννώνται στο πλαίσιο του δημοσίου, διοικητικού και συνταγματικού δικαίου, του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ενέργειας. Ενδεικτικώς:

Η αναμόρφωση του πλαισίου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επέφερε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, δημιούργησε αυξημένες απαιτήσεις συμμόρφωσης για τους εντολείς μας. Συμβάλλουμε ενεργά στις σχετικές διαδικασίες. Ειδικότερα:

Σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο παρέχει πρωτόγνωρες και ποικίλες δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί αυξημένα επίπεδα συμμόρφωσης, βοηθάμε τους εντολείς μας να λάβουν τις βέλτιστες αποφάσεις και να αντιμερωπίζουν τους νόμους, μέσα από τη δική μας οπτική, ως εργαλείο στρατηγικής. Ενδεικτικά:

Για να προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στους χρήστες μας, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies. Μάθε περισσότερα
Αποδοχή Απόρριψη