Σχετικά με εμάς

Η κοινή μας επιθυμία για παροχή απολύτως εξατομικευμένων νομικών υπηρεσιών, η εμμονή μας στη λεπτομέρεια και η δίψα μας για εξέλιξη, οδήγησε στη δημιουργία του γραφείου μας, SNSLAW. Η συνδυασμένη εμπειρία μας τόσο στο δημόσιο όσο και στο εμπορικό και αστικό δίκαιο, μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε με ολιστική προσέγγιση τα ζητήματα που απασχολούν εσάς ατομικά και τις επιχειρήσεις σας. Διαθέτουμε υψηλoύ επιπέδου επιστημονική κατάρτιση και μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στους τομείς εξειδίκευσής μας. Εξελισσόμαστε διαρκώς και πορευόμαστε παράλληλα με τις ανάγκες της αγοράς. Επιλέγουμε τους συνεργάτες μας με κριτήριο το επιστημονικό τους υπόβαθρο, τον επαγγελματισμό και την ακεραιότητά τους. Η έγκαιρη και αποδοτική διεκπεραίωση των υποθέσεων των εντολέων μας και η αποτελεσματική εκπροσώπησή τους εξωδίκως και δικαστικώς αποτελούν απόλυτη προτεραιότητά μας. Η διαφύλαξη της σχέσης εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας είναι υψίστης σημασίας για εμάς.

Απόστολος Σίνης

Απόστολος Σίνης

Ιδρυτής, Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εξειδικεύτηκε στο δημόσιο δίκαιο με μεταπτυχιακές σπουδές στην ίδια Σχολή. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας και δικηγορεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στον Άρειο Πάγο. Διαθέτει μεγάλη δικαστηριακή εμπειρία.

Εξειδικεύεται σε υποθέσεις δημοσίου δικαίου και ιδίως σε υποθέσεις περιβαλλοντικού, πολεοδομικού, ενεργειακού, υπαλληλικού, φορολογικού, ασφαλιστικού, εκλογικού και ακαδημαϊκού δικαίου καθώς και δικαίου δημοσίων υπολόγων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσίων συμβάσεων. Είναι συντάκτης του επιστημονικού περιοδικού «Ενέργεια και Δίκαιο».

Έχει δημοσιεύσει μελέτες, άρθρα και σχόλιά του επί δικαστικών αποφάσεων σε νομικά περιοδικά, έχει δε επιμεληθεί την έκδοση νομικών βιβλίων. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός ερευνητής σε πανεπιστημιακό ινστιτούτο. Έχει μετάσχει ως ομιλητής σε διεθνή συνέδρια, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μιλάει αγγλικά και γερμανικά.

Πετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη

Πετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη

Ιδρυτής, LLM, PhD

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εξειδικεύτηκε στο δημόσιο δίκαιο με μεταπτυχιακές σπουδές στην ίδια Σχολή και το Γαλλικό Πανεπιστήμιο Université Montesquieu Bordeaux IV. Είναι διδάκτωρ του Γαλλικού Πανεπιστημίου Aix-Marseille με διατριβή στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων κατά το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο, υπό τον τίτλο «Le droit hellénique de passation des marchés publics à l’épreuve du droit de l’Union européenne». Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας και δικηγορεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στον Άρειο Πάγο.

Εξειδικεύεται σε υποθέσεις δημοσίου δικαίου και ιδίως σε υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων (υπηρεσίες, έργα και προμήθειες), δικαίου του ανταγωνισμού, περιβαλλοντικού, πολεοδομικού, υπαλληλικού, φορολογικού, ενεργειακού, ασφαλιστικού και ακαδημαϊκού δικαίου. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και σχόλιά της επί δικαστικών αποφάσεων σε νομικά περιοδικά. Μιλάει γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά.

Λώρα Νικολοπούλου

Λώρα Νικολοπούλου

Ιδρυτής , LLM, MSc

Aσχολείται με θέματα εμπορικού-εταιρικού δικαίου και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συμβουλεύει επιχειρήσεις αναφορικά με ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, συμμόρφωσης με το νομικό πλαίσιο, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και προσωπικών δεδομένων, συμβάλλοντας στην αξιολόγηση και την ελαχιστοποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου. Έχει εξειδικευθεί στο δίκαιο των σημάτων. Έχει ασχοληθεί με υποθέσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών, συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνιών και συντάσσει τα σχετικά κείμενα. Εκπροσωπεί επιχειρήσεις ενώπιον διοικητικών αρχών και δικαστηρίων. Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε όλο το φάσμα του δικαίου που αφορά στις τουριστικές επιχειρήσεις. Η διαρκής παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις διαφορετικών νομικών μορφών, κλάδων και μεγεθών από το 2008 και η διεπιστημονική της κατάρτιση στα νομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων, της δίνει τη δυνατότητα να αφουγκραστεί τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μετεκπαιδεύτηκε στο εμπορικό δίκαιο στο Queen Mary University of London και στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων στο Alba Graduate Business School. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Έχει πιστοποιηθεί ως Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ευγενία Κοψίδη

Ευγενία Κοψίδη

Βασικός Συνεργάτης Δικηγόρος, LLM, PhD

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εξειδικεύτηκε στο δημόσιο δίκαιο με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Γαλλία. Είναι διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Αix Marseille. Έχει διατελέσει επιστημονική συνεργάτης στο ελληνικό κοινοβούλιο και νομική σύμβουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ασχολείται με θέματα δημοσίου δικαίου και ιδίως με υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσίων συμβάσεων και υπαλληλικού δικαίου.

Διδάσκει δημόσιο και ευρωπαϊκό δίκαιο στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στην Ευρωπαϊκή Σχολή Δικαίου και Διακυβέρνησης (ELGS). Αρθρογραφεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά σε θέματα κυρίως συνταγματικού, διοικητικού δικαίου καθώς και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μέλος του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.

Ευδοκία Δημητρίου

Εξωτερική Συνεργάτης, LLM

Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εξειδικεύτηκε στο φορολογικό δίκαιο με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paul Cezanne - Aix Marseille ΙΙΙ και είναι κάτοχος του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης «Φορολογικό Δίκαιο για Νομικούς» του Κέντρου Επιστημονικής Κατάρτισης- ΑΣΟΕΕ.

Εξειδικεύεται στο τραπεζικό δίκαιο και ειδικότερα σε ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και σε υποθέσεις τραπεζικών συμβάσεων δάνειων, αλληλόχρεων λογαριασμών και ρυθμίσεων οφειλών. Ασχολείται επίσης με υποθέσεις ακίνητων, συμβολαίων, αγωγές κτηματολογίου και έχει εκτενή δικαστηριακή εμπειρία σε υποθέσεις αστικού και κληρονομικού δικαίου. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

Δημήτρης Μεϊμάρης

Δημήτρης Μεϊμάρης

Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολ., MSE, MEng, MBA, MSc

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι κάτοχος 4 μεταπτυχιακών τίτλων και μέλος ΤΕΕ από το 2006. Έχει ισχυρό background στην πληροφορική και τα χρηματοοικονομικά. Ίδρυσε και διοικεί σήμερα την εταιρία πληροφορικής Web Idea δημιουργώντας σύγχρονα και σύνθετα έργα πληροφορικής και παρέχοντας και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για να προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στους χρήστες μας, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies. Μάθε περισσότερα
Αποδοχή Απόρριψη